Skip to main content

WŁADZE BANKU

Zarząd Banku

Barbara Pasierb   Prezes Zarządu
Elżbieta Gut
 Wiceprezes Zarządu 
Anna Pasierb-Czech  Wiceprezes Zarządu 
Renata Cios
 Członek Zarządu

 

 

 

 

Rada Nadzorcza Banku

Zbigniew Chmiel
 Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Matuła
 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Józef Tobiasz
 Sekretarz Rady Nadzorczej
Wacław Maciej
 Członek Rady Nadzorczej
Jan Rewera
 Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Janowska 
 Członek Rady Nadzorczej
Zofia Kalandyk
 Członek Rady Nadzorczej

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR