Aktualności

Ustawowe Wakacje kredytowe

Szanowni Klienci,   Od 29 lipca 2022r. możliwe będzie złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe. Zgodnie z Ustawą z dnia...

więcej...

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR