Skip to main content

Wpłatomaty

Usługa wpłatomatów umożliwia Klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym, którzy posiadają karty debetowe do rachunków, dokonywanie wpłat gotówki w urządzeniach posiadających funkcję wpłatomatu, należących do Grupy BPS oraz sieci Planet Cash.

Pełną listę urządzeń na terenie naszego regionu oraz całego kraju znajdą Państwo klikając tutaj, a następnie zaznaczając opcję wpłat i wskazując Bank jako ,,Grupa BPS" jak zaprezentowano poniżej.

 

filtr wplato

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR