Skip to main content

ZASTRZEGANIE KART I DOKUMENTÓW

Jak zastrzec kartę?

Jeżeli zgubiłeś lub skradziono Ci kartę powinieneś dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia na kilka sposobów:

✅ Telefonicznie na infolinii dla Klientów Banków Spółdzielczych (czynne 24/7): +48 86 215 50 50 oraz
801 321 456

✅ Telefonicznie w ogólnopolskim systemie zastrzegania kart (czynne 24/7): +48 828 828 828
Osobiście w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

Za pośrednictwem portalu kartowego  (dla zarejestrowanych użytkowników)


Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę www.zastrzegam.pl

 

Jak zastrzec dokument tożsamości?

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń swoją tożsamość!

Klienci Banku Spółdzielczego w Niechobrzu mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

dowód osobisty
tymczasowy dowód osobisty
prawo jazdy
książeczka wojskowa
książeczka marynarska
paszport
karta stałego pobytu
dokument zagraniczny
inny dokument (niezdefiniowany)
oraz dowód rejestracyjny, karty

 

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę www.dokumentyzastrzezone.pl

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR