Skip to main content

Lokaty terminowe STANDARD

Wybór dogodnego dla Klienta terminu oszczędzania
Automatyczna odnawialność lokat
Minimalna kwota depozytu 500 zł
Dyspozycja na wypadek śmierci

 

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualnie gwarantowane jest 100% wartości depozytów nie przekraczających równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Lokaty terminowe Standard służą do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Nasze lokaty to właściwa forma oszczędzania dla tych, którzy oczekują pewnego i bezpiecznego zysku.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu oferuje zróżnicowaną ofertę lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu.

Depozyty mogą być powierzane na okresy:

✅1 miesiąca
✅3 miesięcy
✅6 miesięcy
✅12 miesięcy
✅24 miesięcy
✅36 miesięcy


Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR