Skip to main content

BSGo

Szanowni Klienci,

Mamy przyjemność poinformować, iż od dnia 11.05.2021r. w godzinach wieczornych (około 21:00) udostępnimy Państwu nową odsłonę aplikacji mobilnej BSGo (dawny mToken Asseco MAA).

Od w/w daty aplikacja zyska szeroką gamę nowych funkcjonalności, z czego najważniejsze z nich to:

  • dokonywanie płatności z poziomu aplikacji mobilnej
  • zakładanie depozytów z poziomu aplikacji mobilnej
  • informacja o saldzie przed zalogowaniem (procentowa lub kwotowa)
  • praca multikontekstowa (jako klient detaliczny lub firmowy)
  • wygodne zarządzanie posiadanymi produktami z poziomu aplikacji mobilnej

Tych z Państwa, którzy aktualnie korzystają z aplikacji BSGo informujemy, że podczas pierwszego uruchomienia aplikacji po wskazanej wyżej dacie, Klient zostanie poinformowany o konieczności wyboru zakresu funkcjonalnego aplikacji BSGo. Możliwe do wyboru będą dwa scenariusze (pierwszy z nich jest podpowiadany domyślnie):

  1. Przełączenie się na pełną funkcjonalność (opisaną powyżej) aplikacji mobilnej BSGo
  1. Pozostanie przy dotychczasowej funkcjonalności mobilnego tokena służącego do autentykacji (logowanie) i autoryzacji (podpisywanie zleceń) z funkcją powiadomień o zmianach na rachunkach

Ponadto pragniemy poinformować, iż dla zleceń realizowanych przy użyciu aplikacji mobilnej zdefiniowano domyślny limit kwotowy (jednorazowej operacji oraz dzienny) w wysokości 1 000 PLN. Jeżeli w chwili obecnej posiadali Państwo limit niższy niż 1 000 PLN, wówczas system uwzględni tę niższą wartość limitu jako obowiązującą.

Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie posiadają zainstalowanej i skonfigurowanej aplikacji mobilnej BSGo, zachęcamy do jej pobrania oraz zgłoszenia się do dowolnego oddziału Banku w celu zmiany środka autoryzacji.

Poniżej zamieszczamy opracowane dla Państwa filmy instruktażowe oraz obowiązującą instrukcję obsługi.

Jak aktywować aplikację mobilną BSGo (nowy Klient)

Jak zaktualizować aplikację mToken Asseco MAA do aplikacji BSGo (obecny Klient)

Jak zrealizować przelew w aplikacji BSGo

Jak autoryzować przelew w aplikacji BSGo

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR