Skip to main content

Kod SWIFT

Kod SWIFT to 8-znakowy ciąg liter używany do transakcji międzynarodowych, np. do realizacji przelewów za granicę, lub z zagranicy. Poza obszarem Polski określany jest jako kod BIC.


Kod SWIFT dla klientów Banku Spółdzielczego w Niechobrzu to: POLUPLPR
Do prawidłowego przesłania pieniędzy, powinni Państwo użyć swój IBAN, czyli numer swojego konta poprzedzony kodem kraju PL, a następnie wpisać kod SWIFT.

Przykład:

Kod SWIFT: POLUPLPR
Numer rachunku w standardzie IBAN: PL numer Państwa konta (28 znaków bez spacji)

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR