Skip to main content

OPŁATY I PROWIZJE

Szanowni Państwo,

Taryfa opłat obowiązuje:

  • od dnia 08.01.2024r. dla Klientów Indywidualnych
  • od dnia 06.05.2024r. dla Klientów Instytucjonalnych

 i dostępna jest również w Placówkach Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.

KLIENT INDYWIDUALNY
Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu dla Klientów Indywidualnych
KLIENT INSTYTUCJONALNY / ROLNIK
Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu dla Klientów Instytucjonalnych

 

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR