Skip to main content

Bankowość internetowa

Jest to nowoczesna i bezpieczna usługa umożliwiająca dostęp do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym za pośrednictwem Internetu. Usługa zbudowana jest w oparciu o najnowsze technologie, pozwala to na korzystanie z bankowości internetowej również na urządzeniach mobilnych (np. tablet, smartfon) za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Korzystanie z bankowości internetowej jest bardzo łatwe i możliwe z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Klient ma możliwość wyboru metody dostępu i autoryzacji w systemie bankowości internetowej:

 

aplikacja mobilna BSGo - najnowocześniejsza metoda autoryzacji dyspozycji Klienta. Za pomocą jednego kliknięcia
w aplikacji mobilnej można zatwierdzić lub odrzucić autoryzację oraz wykonać szereg czynności związanych
z zarządzaniem produkatami bankowymi. Aplikacja daje także szerokie możliwości monitorowania wszelkich akcji związanych z działaniami użytkownika w formie wygodnych powiadomień

 

hasło maskowalne - służy do identyfikacji Klienta. Do autoryzacji przelewów wykorzystywane są kody przekazywane Klientom za pomocą wiadomości SMS

 

 

Sprawdź korzyści jakie oferuje nowy system bankowości internetowej:

 

komfort i oszczędność czasu – możliwość wykonania płatności bez konieczności wychodzenia z domu

bezpieczeństwo, poufność i niezawodność - tak ważne w dobie nasilających się oszustw bankowych

całodobowy dostęp do rachunku, zawsze i wszędzie

niższe opłaty za przelewy i zlecenia

stały i pewny kontakt z Bankiem

łatwe i szybkie wykonywanie transakcji krajowych oraz zagranicznych

zaawansowane technologie weryfikacji tożsamości (mojeID, biometria)

 

 

Sprawdź funkcjonalności jakie oferuje nowy system bankowości internetowej:

 

✅dostęp do najważniejszych informacji o posiadanych rachunkach, kredytach lokatach

✅funkcja zapamiętywania odbiorców przelewów, do przyszłego wielokrotnego użycia

✅funkcja tworzenia „zaufanych odbiorców”, która pozwala pominąć każdorazową autoryzację przelewów i znacząco skraca czas dokonywania płatności

✅płynne przełączanie pomiędzy kontem firmowym osobistym, bez konieczności dodatkowego logowania

✅możliwość złożenia wniosku o 500+ oraz 300+

✅możliwość założenie Profilu Zaufanego z wykorzystaniem usługi potwierdzania tożsamości mojeID

✅pełna obsługa wsparcia w trakcie pandemii COVID-19 (Tarcza Finansowa PFR, „wakacje kredytowe)

✅sprawdzanie sald, dostępnych środków historii na rachunkach bieżących i oszczędnościowych

✅sprawdzanie stanu rachunków kredytowych

✅wykonywanie przelewów krajowych zagranicznych

✅wykonywanie przelewów w PLN z odroczonym terminem realizacji

✅wykonywanie przelewów do ZUS, US i innych organów podatkowych

✅możliwość wykonania przelewów natychmiastowych (Express Elixir)

✅otwieranie lokat terminowych w PLN

drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji

✅stały kontakt z Bankiem oraz wygodne składanie najważniejszych wniosków i modyfikacji


Zapraszamy do obejrzenia materiałów instruktażowych
z poszczególnych funkcji systemu bankowości:

 

Obsługa rachunków

Obsługa lokat

Obsługa kredytów

Analiza przychodów i wydatków

Obsługa koszyka zleceń

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Obsługa przelewów

Obsługa listy zleceń

Import i eksport plików

Administracja uprawnieniami użytkowników

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR