Lokaty terminowe

Służą do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Nasze lokaty to właściwa forma oszczędzania dla tych, którzy oczekują pewnego i bezpiecznego zysku. Bank Spółdzielczy w Niechobrzu oferuje zróżnicowaną ofertę lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu.

✅wybór dogodnego dla Klienta terminu oszczędzania
automatyczna odnawialność lokat
✅minimalna kwota depozytu 500 zł
bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych - gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Depozyty mogą być powierzane na okresy:

✅1 miesiąca
✅3 miesięcy
✅6 miesięcy
✅12 miesięcy

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR