Skip to main content

OPROCENTOWANIE

Szanowni Państwo,

Tabela obowiązuje od dnia 01.10.2023r. i dostępna jest również w Placówkach Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.

Informujemy, że od dnia 05.10.2023r. zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej:

  • stopa redyskonta weksli NBP wynosi 5,80%
  • stopa lombardowa wynosi 6,25%

 

KLIENT INDYWIDUALNY
Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Niechobrzu
KLIENT INSTYTUCJONALNY / ROLNIK
Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

 

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR