Skip to main content

MISJA BANKU

Bank oparty na najlepszych rodzimych tradycjach spółdzielczych.

 

Bank wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny, niezawodny i nowoczesny.

 

Wszelkie działania będą podporządkowane profesjonalnej obsłudze klientów, jakości, wzmacnianiu pozycji Banku jako instytucji przyjaznej dla klientów tworzącej klimat zaufania.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR