Skip to main content

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA!

Szanowny Kliencie,

 

Bezwzględnie stosuj się do zasad bezpieczeństwa jakie publikuje Bank. Bądź świadomy zagrożeń i poznaj metody, aby się przed nimi bronić.

 

Przypominamy, że nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu bankowości, korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku!

 

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu nigdy nie prosi Cię o:

✅autoryzację/zatwierdzenie ŻADNYCH operacji w systemie bankowości internetowej, których użytkownik samodzielnie nie zlecał,
✅weryfikację identyfikatora/loginu, hasła lub danych kart płatniczych telefonicznie w systemie bankowości internetowej oraz za pomocą wiadomości e-mail,
✅instalację dodatkowego oprogramowania (innego niż dedykowana aplikacja mobilna BSGo) wykorzystującego usługę zdalnego pulpitu (np. AnyDesk, TeamViewer Quick Support, inne aplikacje),
✅potwierdzenie zmiany formatu rachunku podczas logowania się do systemie bankowości internetowej,
✅dodatkowe ubezpieczenia od realizowanych transakcji.

 

Wszelkie nietypowe komunikaty w systemie bankowości internetowej, nieprawidłowe działanie systemie bankowości internetowej bądź karty SIM (w przypadku, gdy autoryzacja transakcji zatwierdzana jest jednorazowym kodem SMS) należy bezzwłocznie zgłaszać:

✅telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 - 18:00 pod numerami telefonów: +48 17 859 14 00 lub +48 17 740 79 28
✅bezpośrednio w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

 

W zakładce "BEZPIECZEŃSTWO" na naszej stronie internetowej na bieżąco publikujemy ważne komunikaty i zalecenia dotyczące bezpiecznego bankowania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR