Skip to main content

Usługa VoiceBot - już dostępna!

Szanowni Klienci,

 

Uprzejmie informujemy, iż w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu została uruchomiona usługa wirtualnego konsultanta VoiceBot. Umożliwia ona resetowanie hasła oraz zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej z wykorzystaniem automatu głosowego.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR