Skip to main content

Rachunek walutowy

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych USD ($) , EUR (€)

0 zł – otwarcie rachunku
0 zł – prowadzenie rachunku
0 zł – wpłaty i wypłaty gotówkowe

 

Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna
✅Rachunek dostępny w walutach: USD ($), EUR (€)
✅Służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
✅Umożliwia szybkie i proste przeprowadzanie płatności w walutach obcych
✅Do otwarcia rachunku wystarczy dowód tożsamości i podpisanie umowy

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR