Skip to main content

Program Rodzina 500+ / Dobry start 300 dla ucznia

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500+ są dostępne w systemie bankowości internetowej od 1 lutego 2021r.

Przypominamy, że zmianie ulegają zasady składania wniosków. Do tej pory rodzice dzieci, którzy już pobierali świadczenie 500+ nie musieli składać wniosków na kolejny okres świadczeniowy, ponieważ raz złożony wniosek był automatycznie odnawiany. Nowe przepisy wskazują, że prawo do pobierania świadczenia 500+ w 2021r. jest ustalane na czas od 1 czerwca 2021r. do 1 maja 2022r. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie w nowym okresie świadczeniowym trzeba złożyć nowy wniosek. W związku z tym, w przypadku kiedy wniosek składany jest drogą elektroniczną, dostępne są do wyboru dwa okresy świadczeniowe:

 • od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. (obecnie trwający okres świadczeniowy)

 • od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. (nowy okres świadczeniowy)


Termin wypłaty świadczeń 500+ w roku 2021 zależy od tego, kiedy złożony zostanie wniosek:

 • Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca

 • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca

 • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia

 • Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września


Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od maja 2021 r. (koniec obecnego okresu świadczeniowego). Natomiast osoby, które wyślą wniosek od 1 lipca, nie dostaną wyrównania za maj.

 

Jak wypełnić wniosek Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, w miniaplikacji "PROGRAM 300/500 PLUS"

 


 • Wniosek składasz w swoim imieniu. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz

 

 Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500KB
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR