Skip to main content

Złóż wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy z wykorzystaniem naszej bankowości internetowej!

 

Szanowni Klienci,

 

Od 1 lutego 2022r. umożliwiamy Państwu złożenie wniosku na nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia.

 

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą:

  • naszego systemu bankowości internetowej
    (po wybraniu z Menu opcji "PROGRAM 500/300 PLUS", a następnie z listy dostępnych wniosków po wskazaniu opcji
     "Złóż wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy")
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

 

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdą Państwo na stronie ZUS.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR