Skip to main content

Wyłączenie "starej" szaty graficznej w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej BSGo

Szanowni Klienci,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2023r. w godzinach wieczornych zostanie wyłączona możliwość dalszego korzystania ze "starej" szaty graficznej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej BSGo.

 

Ci z Państwa, którzy zalogują się do systemu bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej BSGo po w/w dacie, będą już korzystać z nowej, odświeżonej szaty graficznej.

 

Wyłączenie o którym mowa powyżej dotyczy Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Firm (korzystających z Koszyka Zleceń).

Zmiana nie dotyczy Klientów korporacyjnych (korzystających z Listy Zleceń).

 

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego przełączenia się na nowy wygląd bankowości.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR